Beni Hatırla
Üye Ol | Şifremi Unuttum | Aktivasyon

PROJE FOTOĞRAFÇILIĞI
İlker KURŞUN
Mesajlar: 14
Kayıt: 22.11.2010
Şehir: Kırklareli

 tarihinde yazmış.
fotograf forum maci izle macini izle mac özeti izle mac bileti Watch Streaming live 2011
#22317

FOTOĞRAF ve FOTOĞRAFÇILIK ÜZERİNE

 

Konunun başlığı siz değerli fotoğraf dostlarımı yanıltmasın. Burada sözünü edeceğim

 

fotoğrafçılık, profesyonel anlamda (para kazanmak için) açılmış bir dükkân (stüdyo) ve o

 

mekân içerisinde değişik amaçlar (pasaport, ehliyet, iş başvurusu, eğitim-öğretim vs.) için

 

çekilmiş vesikalık fotoğraflar değil kesinlikle. Ya da düğün, nişan, nikâh, mezuniyet, doğum

 

günü, tatil, yılsonu partileri gibi etkinlikleri ölümsüzleştirmek adına çekilen anı-hatıra

 

fotoğrafları ya da fotoğrafçılığı da değil konu. Sakın bu anlamda yapılan fotoğraf etkinliğini

 

küçümsediğim anlamı da çıkmasın cümlelerimden. Bu tür fotoğrafçılık da bir anlamda

 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik ve birileri tarafından yapılması gereken bir eylem.

 

Son yıllarda dijital fotoğrafçılığın hızlı gelişme göstermesi, dijital fotoğraf

 

makinelerinin de hızlı bir biçimde gelişmesini sağladı. Bu teknolojik araçların rekabet

 

koşullarıyla birlikte her gün yeni modellerle ve bir öncekine göre çok daha gelişmiş biçimde

 

piyasaya sürülmesi geçmişe göre daha ucuz ve erişilebilir olmalarını sağladı. Teknolojik

 

gelişmeye bağlı olarak gelen kolay erişilebilirlik birçok kişiyi fotoğraf hobisine yöneltti.

 

İnsanların son dönemde fotoğrafa olan ilgileri ve yönelimleri bu kadar basit bir kalıba

 

sığdırılamaz. Bunun birçok sosyolojik ve kültürel sebepleri de var mutlaka. Fakat burada

 

uzun-uzun bu konuya da değinmeyeceğim. Belki bir başka yazının konusu olabilir, son

 

dönemde insanların fotoğrafa ve fotoğrafçılığa olan ilgilerinin temelini oluşturan nedenler.

 

Bu yazımda hedefim son yıllarda fotoğrafı bir hobi olarak gören ya da fotoğrafı

 

sanatsal boyutlarıyla değerlendirip, fotoğraf sanatına gönül veren fotoğraf dostlarımla fotoğraf

 

konuşmak.

 

Sözkonusu fotoğraf olunca fotoğrafı da çeken kişi olarak fotoğrafçıyı da farklı

 

biçimlerde sınıflandırmak olası. Bu sınıflandırmada fotoğrafın konusundan tutun da çekim

 

tekniğine kadar birçok ana başlığı referans alabilirsiniz. Birçok sosyal fotoğraf paylaşım

 

sitesinde (Doğa-Manzara-Portre-Makro-Paning-Dijital manipülasyon-Kurgu-Sokak

 

fotoğrafçılığı-Belgesel-Natürmort-Foto gezi vs.) gibi başlıca kategoriler ilk akla gelenler.

 

Fakat dikkat edilirse genellikle tüm bu kategoriler foto-avantür dediğimiz gezi

 

fotoğrafçılığına bir anlamda fotoğraf avcılığına yönelik tek fotoğrafların

 

değerlendirilmesinden ibaret. Yani fotoğrafçı sahip olduğu ekipmanı alıyor dağ, tepe, dere,

 

sokak dolaşıyor ve bu esnada da karşısına çıkan kendince ilginç ve fotoğraflamaya değer

 

bulduğu obje ya da kompozisyonu mevcut ışık şartlarında ve belli başlı kompozisyon

 

kurallarını da göz önüne alarak fotoğraflıyor. Sonra bu fotoğrafları ya bir sosyal fotoğraf

 

paylaşım sitesinde paylaşıyor ya da elde ettiği tek-tek çekilmiş belli bir amacı, planlaması ve

 

programı olmayan sözkonusu fotoğraflarla kişisel sergi açıyor. Bu durum belki de biz

 

insanların disiplinden çok fazla hoşlanmamamızdan da kaynaklı olabilir, kim bilir?

 

Oysa gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada eksikliği hissedilen en temel

 

hususlardan bir tanesi “Proje Fotoğrafçılığı” alanıdır. Aslında tüm dünyada en saygın olan

 

çalışmalar bu tip çalışmalardır. Çünkü bu çalışmalar uzun uğraşlar sonucu ve büyük emekler

 

harcanarak ortaya konulabilir. Bu tip çalışmalar üzerinden yıllar geçse de değer yitirmeyen

 

aksine şarap gibi geçen yıllarla değeri artan yapıtlardır. Proje fotoğrafçılığı “Belgesel

 

Fotoğrafçılık” olarak da adlandırılmakla birlikte, ülkemizde birçok konuda olduğu gibi bu

 

konuda da anlam kargaşası mevcuttur. Yukarıda değindiğimiz gibi yıllardır birçok fotoğrafçı

 

farklı zaman dilimlerinde ve herhangi bir programa bağlı olmaksızın çektiği tek-tek

 

fotoğrafları bir araya getirip ya bunlara belgesel fotoğraf diyor ya da belgesel fotoğraf

 

dendiğinde fotoğrafı televizyonlarda izlemiş olduğu belgesellerle özdeş kılıp, dar bir kalıp

 

içerisine hapsetme uğraşı içerisinde oluyor. Bu yüzden yazımızın bundan sonraki bölümünde

 

biz bu alanı “Proje Fotoğrafçılığı” olarak isimlendireceğiz.

 

PROJE FOTOĞAFÇILIĞI

 

Proje fotoğrafçılığı belirli bir konuyu, belirli bir program dâhilinde fotoğraflamak ve

 

sınırlı sayıda fotoğraf karesi ile fotoğrafı çekenin duygularını da fotoğraflarına yansıttığı bir

 

hikâye biçiminde izleyiciye yansıtmaktır. Kısacası proje fotoğrafçılığı sonucu oluşmuş bir

 

ürünü izleyen izleyici aynen bir roman okumuş ya da konulu bir film izlemiş gibi bir duyguya

 

kapılmalıdır neticede. Bunu ne denli ustaca verebilmek ise fotoğrafçının ya da fotoğrafçıların

 

sorunudur. Yeri gelmişken hemen değinmekte fayda var. Proje fotoğrafçılığı tek bir fotoğrafçı

 

tarafından çekilmiş fotoğraflarla oluşabileceği gibi birden fazla fotoğrafçı bir araya gelip,

 

grup oluşturarak da fotoğrafların çekimini yapıp ortak bir ürün ortaya koyabilirler. Proje

 

fotoğrafçılığında fotoğrafçının ya da fotoğrafçıların konuya yaklaşımda bir sorunsalları vardır.

 

Aslında amaç bir anlamda bu sorunu etraflıca fotoğraf aracını kullanarak tartışmaya açmaktır.

 

Amaç bazen buradaki çarpıklığı göz önüne sermek, bazen ise insanların bütün gün boyunca

 

gözlerinin önünde olduğu halde bazı şeylerin farkında olmadıklarını tüm açıklığı ile ortaya

 

dökmek, görüneni göründüğünden başka bir yönüyle göstermek ya da insanın farkında

 

olmadıklarının farkındalığına varmasını sağlamaktır. O yüzden fotoğrafçı ya da fotoğrafçılar

 

konuya bir hikâye giydirirler. Proje fotoğrafçılığı gerek süre olarak gerekse hazırlanışı

 

itibariyle birkaç saatlik yada birkaç günlük bir serüven değildir. Bazen aylarca, hatta yıllarca

 

sürebilir.

 

PROJE FOTOĞRAFÇILIĞININ SAFHALARI

 

Proje fotoğrafçılığında bilimsellik ve sanatsal bakış olabildiğince ön planda tutulmalı

 

ve proje konusu belirlemeden itibaren her aşamada bu özen gösterilmelidir. Unutulmamalıdır

 

ki her proje özgündür ve tek başına tanımlanmalıdır. Proje Fotoğrafçılığının safhalarını

 

maddeler halinde toparlamak sanırım hem benim işimi kolaylaştıracak hem de siz değerli

 

fotoğraf dostlarıma daha yararlı olacaktır.

 

1) Konunun seçimi, isimlendirilmesi ve amacı

 

a) Seçtiğimiz konuyu fotoğraflamaktaki amacımız nedir?

 

b) Seçtiğimiz konunun fotoğraf ile anlatılması mümkün mü?

 

c) Bu konuda biz neler biliyoruz, neleri bilmiyoruz?

 

d) Bu konu fotoğraflarla hikâyelendirilebilir mi?

 

e) Bu konuyu proje konusu yaparak toplumsal ya da bireysel hangi soruna bir

 

çözüm üretmiş olacağız?

 

f) Bu konuyu fotoğraflamakla insanların ilgisini konu üzerine çekebilecek

 

miyiz?

 

g) Bu konuyu fotoğraflandırmak insanlar üzerinde bir etki yapabilecek mi?

 

h) Biz bu konuyu fotoğraflarken his, duygu ve düşüncelerimizi ne oranda

 

yansıtabiliriz?

 

i) Başarı şansımız nedir?

 

2) Konu hakkında ön araştırma yapılması ve veri toplanması

 

a) Fotoğraflayacağınız konu ile ilgili yerinde gözlem ve araştırmalar

 

yapmalısınız.

 

b) Konu hakkında bilgi sahibi kişilerle ya da direk konunuz olan kişilerle ön

 

görüşmeler yapmalısınız.

 

c) Gazete, kitap, dergi ve internet üzerinden konunuz ile ilgili kaynak

 

araştırmaları yapıp ön verileri toplamalısınız.

 

(Gerekirse bu aşamayı tüm proje boyunca devam ettirebilirsiniz.)

 

3) Çalışma yönteminin belirlenmesi ve çalışma biçiminin çerçevesinin çizilmesi.

 

a) Bireysel bir çalışmamı yoksa ekip çalışması mı yapacaksınız?

 

b) Ekip çalışması yapacaksanız ekip üyelerinin rolleri ne olacak?

 

c) Kim hangi işi ne oranda ve nasıl yapacak?

 

d) Doğru ilişkileri, doğru kişileri ve doğru ilişki/kişi ağını kurgulayın.

 

e) Çekim yerlerinin planını yapın ve bu çekimleri en sağlıklı biçimde

 

gerçekleştirmek için gereksinimlerinizi belirleyip, planlayın.

 

f) Çekim zamanlarını belirleyin.

 

g) Çekimleriniz boyunca günlük ve not tutun. Projeniz ile gerçekleşenleri sıksık

 

karşılaştırarak, aksayan yönleri zamanında tespit edin ve gerekli

 

müdahaleyi yapın.

 

4) Proje kapsamının belirlenmesi-bütçe planlaması ve mamul

 

a) Konunuzun sınırlarını çizin ve konunuzu nasıl hikâye kalıbına

 

oturtacağınızı baştan planlayın.

 

b) Neleri konunuz içerisine alacaksınız, neleri konunun dışında bırakacaksınız

 

bu konuda çok net ve kesin kararlı olunuz.

 

c) Çekim planlamanızı proje kapsamı içerisinde değerlendirin.

 

d) Projenin en başından en sonuna dek bir bütçe belirleyin ve bu bütçenin

 

kaynağını net olarak ortaya koyun. (Kendi cebinizden, sponsorlar aracılığı

 

ile bir tüzel kişi ya da bir kurum desteği şeklinde, bir kamu kurumu desteği

 

şeklinde)

 

e) Elde edeceğiniz nihai ürünü (çektiğiniz fotoğrafları ) nasıl değerlendirmeyi

 

düşünüyorsunuz? ( albüm-sergi-kitap-fotoğraf sunumu-dergi-cd-slayt vs.)

 

f) Projenin adı (Bu konunun adı ile aynı yada farklı olabilir)

 

g) Çekim ekibi

 

h) Neden bu konu ele alındı?

 

i) Ne çekimi yapılacak, neler çekimin temelini oluşturacak?

 

j) Çekimler hangi zaman aralığında ya da günün hangi saatlerinde yapılacak?

 

k) Çekimler nerede ve hangi mekânlarda gerçekleştirilecek?

 

l) Çekimlerde hangi ekipmanlar kullanılacak? (Makine, objektif, filtre ve her

 

türlü donanım)

 

m) Tahmini süre, çekimler ne zaman başlayacak ve bitirilecek?

 

n) Gerekli izinler ve yasal prosödür.

 

5) Çekim Planı

 

a) Konunun görselliği hakkında bilgiler.

 

b) Konuyu, mekânı, zamanı, durumu betimleyen genel planla çekilmiş

 

fotoğraflar.

 

c) Konu içerisindeki nesne ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren

 

orta plan fotoğraflar.

 

d) Hikâyenin içerisinde yer alan ve anlatımı destekleyen yakın plan

 

fotoğraflar.

 

e) Kompozisyon içerisinde yer alan unsura ait detay fotoğraflar.

 

6) Çekimlerin gerçekleştirilmesi

 

a) Çekime çıkmadan önce ekipmanlarınızın kontrol ve bakımlarını yapın.

 

Batarya ve güç kaynaklarının tam şarjlı olması vb. gibi hususlarda dikkatli

 

olun. Yoksa telafisi mümkün olmayan ya da zor olan durumlarla ve

 

süprizlerle karşılaşabilirsiniz.

 

b) Planınız doğrultusunda çekimleri gerçekleştirirken sizin dışınızda

 

oluşabilecek aksilik ve süprizlere karşı her zman hazırlıklı ve açık olun.

 

c) Karşılaştığınız problem ya da sorun karşısında hemen bir B planı geliştirin

 

ve uygulamaya koyun, moralinizi bozmayın, sinirlenmeyin. Unutmayın ki

 

sizin negatif durumunuz sizin dışınızdaki olguya da aynen yansıyacak ve

 

bu durum bütün planınızı alt-üst edebilecektir.

 

d) Çalışmanız esnasında çekim planına dahil edilmesi gereken bir unsur olupolmadığını

 

sürekli sorgulayın ve gerekirse hemen dahil edin.

 

e) Gereksiz gördüğünüz çekimi hemen programınzdan çıkartın.

 

f) Çekim süresince not tutmaya ve sık-sık notlarınıza başvurmayı alışkanlık

 

haline getirin.

 

7) Çekimlerin Değerlendirilmesi

 

a) Çekilen fotoğraf karelerinden hikâyenize uygun olanları ve mümkünse

 

gerek teknik gerekse de kompozisyon olarak en iyilerini tespit edin. Bu

 

konuda biliyorsunuz kişi kendi çekmiş olduğu fotoğraflara karşı objektif

 

olamaz. Mümkünse seçim işinde profesyonel editör desteği alın. Olmazsa

 

seçimine güvendiğiniz bir yakınınızla (dost-arkadaş vs) bu konuda birlikte

 

çalışmanızı öneririm.

 

b) Seçilen fotoğraflar Story Board ‘da hikayeye uygun olarak dizgilenmelidir.

 

c) Bu esnada eklenmesine-yenilenmesine ya da çıkarılmasına gerek görülen

 

çekimleri tespit edin, gerekli notlarınızı alın.

 

d) Gerek varsa destekleyici metinleri hazırlayın ve uygun yerlere montajlayın.

 

8) Çalışmanın ürün haline dönüştürülmesi

 

a) Sergi yapılması planlanıyor ise: yer seçimi, basılacak fotoğraf adedi,

 

boyutları ve sunum şekli, sergi yeri anlaşması, sergi yeri düzenlemeleri

 

(asılış düzeni, giriş yazısı vs), davetiye ve açılış hazırlıkları, sergi toplama

 

aktiviteleri hedeflenen tarih dikkate alınarak planlanmalıdır.

 

b) Albüm çıkarılması düşünülüyor ise, grafik tasarım baskı yeri, baskı kalitesi

 

(kağıt, sistem, boyut) karar verilmelidir. Tanıtım için mekanın seçimi

 

yapılmalıdır.

 

c) Gösteri yapılması düşünülüyor ise, sunum için mekânın seçimi ve

 

düzenlenmesi, giriş konuşması ve diğer hazırlıklar yapılmalıdır.

 

9) kaynak / sponsor desteğinin bulunması

 

Bu kısmı aslında yazının daha ön satırlarında ele almak mümkündü ama

 

özellikle sona bırakmak istedim. Çünkü bu husus aslında projenin her

 

aşamasında olabilecek bir durum. Hatta birçok proje sponsorun ihtiyaçları

 

doğrultusunda da şekillenebilir. Eğer siz kendinizi kanıtlamış iyi bir fotoğrafçı

 

olarak biliniyor ve tanınıyorsanız bazı kişi veya kurumlar projenin yukarıdaki

 

birçok safhasını çözümlemiş olarak size başvurabilir ve çekimler için size

 

kaynak yaratabilir. Bu durumda proje ilgili kişi ya da kurumun projesi olarak

 

tescil edilir fakat projede fotoğraf çekimleri sizin tarafınızdan ve maddi destek

 

alınarak gerçekleşebilir.

 

a) Hazırlanan bütçe proje çalışmaları süresince hem bir kontrol aracı görevi

 

görecek hem de sponsor (dış kaynak) arayışında sponsorluk proje

 

dosyasının oluşturulmasında gerekli bilgi ve değerleri sağlayacaktır.

 

b) Sponsorluk dosyasında projenin amacı, proje temel çıktıları, istenen kaynak

 

tutarı ve yararlı olacak diğer bilgi ve örneklere yer verilebilir.

 

c) Kaynak temini için ilgili kurum veya kişilerin seçilerek gerekli girişimlerin

 

başlatılması bir yandan girişimleri yapacak kişinin ilişkileri diğer taraftan

 

bağımsız girişim çabalarının düzeyine ve ekonomik konjonktüre bağlı

 

olarak gelişecektir.

 

d) Projenin ortaya çıkarması hedeflenen ürünleri ve bunları

 

gerçekleştirilmesindeki her türlü çaba ve harcama dikkate alınarak proje

 

bütçesi proje planı ve çekim planına paralel olarak hazırlanmalıdır.

 

Değerli fotoğraf dostlarım yazımın başlangıcında da satır aralarında değindiğim gibi

 

proje fotoğrafçılığı ülkemiz fotoğrafçılığı açısından oldukça geri olduğumuz ve artık yavaşyavaş

 

bu noktada da kaliteli ürünler sunmamız gereken bir alan. Bu yazı ile her şeyi

 

çözümlemek mümkün değil belki ama en azından bu konuya eğilim gösterecek yada bu

 

alanda ilerlemek isteyecek fotoğraf dostlarımıza bir yol gösterici olmasını temenni ediyorum.

 

Tüm fotoğraf dostlarıma sevgi-saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

İlker KURŞUN

 

(berkmendogac)

Bu konu 1.025 defa izlenmiş.


9.10.2012 00:58:50 tarihinde yazmış. fotograf forum, fotograf tartisma, fotograf bilgi, fotografcilik, fotoğraf paylaşım sitesi #22322
Bundan daha iyi anlatlamazdı bu konu. Hakikaten nefis. Olması gereken, yapmamız gereken bu aslında. Fotoğrafçılığı, görüp deklanşöre basmak olarak algılamamalıyız. Bütün sanatlar gibi fotoğrafçılık da disiplin istiyor. Ama her nedense pek çoğumuz bu tarz çalışmıyoruz ya da çalışamıyoruz. Bildiğim kadarıyla, fotoğraf sanatçıları derneklerinde bu tarz projeler üzerinde çalışılıyor. Kesinlikle çok faydalı.
Aslında sitede isteyen üyelerle deneme amaçlı 10' ar fotoğraf ile böyle bir çalışma yapsak ne güzel olur.
Bilgilendirme için çok teşekkürler, selamlar.
yelos
YELDA AKILLIGÖZ
Mesajlar: 96
Kayıt: 7.3.2010
Şehir: Ankara

9.10.2012 01:13:43 tarihinde yazmış. fotograf forum, fotograf tartisma, fotograf bilgi, fotografcilik, fotoğraf paylaşım sitesi #22323
Beğeniniz için çok teşekkür ederim Yelda Hanım !
Bu konuyu foruma almamın aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi de şu:

Bence fotografturk başta olmak üzere sosyal fotoğraf paylaşım siteleri de bu süreçte önder ve destek olabilirler biz üyelere. Bu tür siteler aracılığı ile birbirini tanımış (yüzyüze olmasa bile, fotoğraflar aracılığı ile ve mesaj yoluyla) ve fotoğraf anlayışını birbirine yakın bulan kişiler ortak projeler üretip, projenin kendi yaşadıkları bölgeyle ilgili bölümlerini ve fotoğraf çekimlerini yapmak suretiyle ortak projeler üretip sonra bunlar birkaç günlük toplantılarla biraraya getirilip, çok güzel çalışmalar ortaya konulabilir. Hatta bu çalışmalar uluslararası takım yarışmalarında site adına veya destek verecek sponsorlar adına değerlendirilebilir.

Bu anlamda herkesin düşünce üretmesi ve paylaşması çok yararlı olacaktır.
Nitekim bireysel gör/çek anlayışıyla ve bu tür fotoğrafların sitede paylaşılması, beğeni alması, anasayfaya çıkması hepsi bir noktaya kadar....
Bir süre sonra göreceksiniz bu insanları sıkmaya başlayacak, bir noktadan sonra yetmeyecek, hergün fotoğrafınız anasayfaya çıksa bile bunu kanıksayacak ve bıkacaksınız.

Bence bu tür grupların oluşması, ortak projeler üretilerek belirli bir konu ve amaca yönelik fotoğraflar üretilmesi hem yepyeni bir heyecan getirecek biz fotoğraf gönüllülerine hem de daha kalıcı ve daha etkili işlerin ortaya çıkmasına vesile olacak diye düşünüyorum.

Katkı sağlayacak, fikir üretecek fotoğraf dostlarıma şimdiden saygı-sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
berkmendogac
İlker KURŞUN
Mesajlar: 14
Kayıt: 22.11.2010
Şehir: Kırklareli

9.10.2012 20:17:44 tarihinde yazmış. fotograf forum, fotograf tartisma, fotograf bilgi, fotografcilik, fotoğraf paylaşım sitesi #22333
Sizinle aynı fikirdeyim, elbette sitelerde aktif olmak da kendini geliştirme açısından teşvik edici oluyor; ama biraz daha açılmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde ekipmanımızın da hakkını veremediğimizi düşünüyorum. Dediğiniz gibi başı sonu belli olmayan nice karelerin içinde boğuşuyoruz bence. Çektiklerimiz süper de olsa belli bir kompozisyona hitap etmiyor çoğu. Edenler de var elbette, herkes bu statüde değil. Bu işi planlı programlı yapan arkadaşlarımız var.
Forum konusunu inanıyorum ki çok kişi okumuştur; ama yorum getiren olmamış. Umarım destekleyen ve bu tarz çalışmak isteyenler olur. Bu şekilde çok daha zevkli bir hale gelir hem sitede hem sosyal yaşantıda bu sanat.
Selamlarımla tekrar teşekkür ediyorum
yelos
YELDA AKILLIGÖZ
Mesajlar: 96
Kayıt: 7.3.2010
Şehir: Ankara

1
* Cevap yazmak için üye girişi yapmalısınız.
Fotoğraf Türk
Hakkımızda
Kadromuz
Reklam
Görüş ve Öneriler
İletişim
Yardım
Kurallar
Kullanma Kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Tüm Yardım Konuları
Ekran Kalibrasyonu
Copyright © 2018 Fotografturk.com Her Hakkı Saklıdır
Fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Fotoğraf Türk de paylaşılan fotoğraflar 3. şahıslar tarafından ticari amaçlı kullanılamaz.