Beni Hatırla
Üye Ol | Şifremi Unuttum | Aktivasyon

Yardım Konuları
» Fotoğraf Türk Hakkında
» Sıkça Sorulan Sorular
» Kurallar
» Kullanma Kılavuzu
» Gold Üyelik
» Tüm Yardım Konuları
» İletişim

Yardımda Ara
Fotoğraflarımı yüklerken kategori seçiminde neleri göz önünde bulundurmalıyım?

Fotoğraf yüklerken birçok kategori seçeneği ile karşılaşacaksınız. Zaman zaman kategorilerin doğru anlaşılmayıp yanlış kategori seçimleri yapıldığını gördüğümüz için bu konuda da bir "yardım" konusu oluşturmaya karar verdik. Bunları objektiffoto.com´un  her bölümünde olduğu gibi dönem dönem inceleyerek geliştirmeye de devam edeceğiz. Aşağıda bu kategorileri hangi fotoğraflarınız için seçebileceğinizi ve kategorilerin ne anlam taşıdığını görebilirsiniz.

Aile: Pek çok kişi fotoğraf çekmeye yakın çevresinden başlar ve hemen her evde bulunan kişisel fotoğraf albümlerinde aile fotoğrafları çokça yer alır. Ailenizin bireylerinin fotoğraflarını bu kategoriye ekleyebilirsiniz. Ancak unutmayın: Hedefiniz, kişisel fotoğraf albümleri için kompozisyona, teknik kurallara ve estetiğe fazla özen gösterilmeden çekilmiş şipşak fotoğraflardan bir ifade ve anlam taşıyan, etkileyici ve estetik fotoğraflara doğru ilerlemek olmalıdır.

Anlamlı An: Herkes çektiği fotoğraflarda bir “anlam” bulabilir ve çok sık fotoğraflar bu kategoriye eklenmektedir. Ancak “anlamlı an” ile genelde ünlü fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’un öncüsü olduğu “kritik an” (decisive moment) kastedilmektedir. Burada söz konusu olan, çok küçük bir zaman diliminde, çok doğru şekilde yakalanmış bir ifade, duygu, gerçekleşmekte olan bir olay veya bir hareket kastedilmektedir.

Astronomi: Gök olaylarının (örn. kuzey kutbuna yakın ülkelerde gözlenen aurora veya uzun pozlamalı yıldız izleri) veya gök cisimlerinin (ay, yıldızlar vb.) fotoğraflarını bu kategoride sunabilirsiniz. Gök cisimleri uzun tele objektiflerle veya teleskoba bağlanan fotoğraf makineleriyle çekilebilmektedir.

Bebek/Çocuk: İnsan fotoğrafları içinde doğal hal ve ifadeleriyle fotoğraflamanın daha kolay olduğu, fotoğrafçıyı yargılamadıkları için daha rahat çalışma olanağı sunan bebekler ve çocuklar, özellikle yeni başlayan fotoğrafçıların en çok ilgilendiği konulardandır. Evinizde, sokakta veya stüdyo ortamında çektiğiniz bebek ve çocuk fotoğraflarını bu kategoride sunabilirsiniz.

Belgesel: Gerek belgesel fotoğraf ve gerek haber fotoğrafı (bkz. Gazetecilik kategorisi), “doğrudan fotoğrafın” kapsamında yer alan, birbiriyle çok karıştırılan, birbirine benzer görünse de kimilerine göre birbirinden farklı iki daldır. Doğrudan fotoğrafta, fotoğrafçı hem çektiği sahnedeki doğal halinde gerçekleşen olaylara müdahale etmez, hem de fotoğrafa teknik müdahalede bulunmaz. Belgesel fotoğraf bu özelliklerinin yanında, bir mesaj taşımalı, söyleyecek bir şeyleri olmalı, toplumsal bir olayı yansıtabilmelidir. Belgesel fotoğraf haber fotoğrafı da değildir. Belgesel fotoğrafın taşıdığı mesajlar haber fotoğrafının tersine spesifik olarak tek bir olay üzerinde yoğunlaşmaz. Belgesel fotoğraf daha uzun ömürlü ve sosyal mesajlar yaratır. Belgesel fotoğraf, yaşadığımız dünyaya ilişkin farklı bakış açıları geliştirebilmelidir.

Deniz ve Kumsal: Büyük su parçalarını (deniz ve göller), sahilleri ve bu ortamlarda yer alan öğeleri (tekneler, kumda bir deniz kabuğu, çapa vb.) içeren fotoğraflarınızı bu kategoride değerlendirebilirsiniz.

Detay / Doku: Bir bütünün (eşya, yapı, herhangi bir eser veya bir canlı) parçasını fotoğraflamak bize farklı perspektifler sunabilir: İlk bakışta görünenlerin derinine inip yeni şeyler keşfedebilme olanağı da sunabilir, kendi başına ayrı bir estetik ve anlam da getirebilir, parçadan yola çıkarak bütün hakkında farklı bir izlenim edinmemizi de sağlayabilir (örn. yoklukla varlığı tanımlamak). Bu farklı bakışı yakalamak adına çektiğiniz detay ve doku fotoğraflarınızı bu kategoride değerlendirebilirsiniz.

Diğer: FotoKritik’teki fotoğraf kategorileri oldukça zengin olmasına karşın, hiçbir kategoriye uygun bulmadığınız fotoğraflarınızı burada sunabilirsiniz. Ancak fotoğraflarınızın daha çok hangi kategoriye uygun olduğuna karar veremiyorsanız birden fazla kategoriye dahil edebileceğinizi de unutmayın.

Dijital düzenleme: Bilgisayar ortamında basit renk, aydınlık ve beyaz dengesi düzenlemesinin ötesine geçen, fırça ve dokular kullanarak veya farklı bir atmosfer yaratmak için farklı renk tonlamalarıyla hazırladığınız fotoğrafları bu kategoride değerlendirebilirsiniz. Ancak farklı fotoğrafları birleştirerek, yoğun grafiksel öğeler kullanarak varolmayan sahneler yarattığınız fotoğrafları “Dijital manipulasyon” kategorisinde değerlendirebilirsiniz.

Dijital manipulasyon: Bilgisayar ortamında farklı fotoğrafları birleştirerek veya yoğun grafiksel öğeler kullanarak varolmayan sahneler yarattığınız fotoğrafları bu kategoride sunabilirsiniz.

Doğa: Doğal ortamdaki bitki ve hayvanları veya nehir, dağ, orman gibi doğaya ait öğeleri içeren, ancak insan uygarlığına ait öğeleri içermeyen fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Uygun görüyorsanız fotoğrafınızı manzara, hayvan, deniz /kumsal gibi kategorilere de değerlendirebilirsiniz.

Durağan/Cisim: Fotoğrafçının önceden düzenlediği, cansız veya durağan nesnelerin fotoğrafları. Resimdeki natürmort kategorisinin fotoğraftaki karşılığıdır.

Duygusal: Hem izleyenlerde yoğun bir duygu uyandırabilecek fotoğraflar hem de bir insanın belirli bir andaki duygularını veya kişiliğini yansıtan fotoğraflar bu kategoride değerlendirilebilir.

Endüstriyel: Fabrika, atölye, inşaat, ofis gibi iş ortamlarının, bu ortamlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra endüstri toplumuna ait her türlü öğeyi içeren fotoğraflarınızı bu kategori altında sunabilirsiniz.

Erotik: Cinsel arzu ve heyecanı konu alan veya ima eden fotoğraflarınızı bu kategoride değerlendirebilirsiniz. Erotik fotoğrafların doğrudan insan bedenine ait görüntüleri içermesi şart değildir; “arzu nesneleri” de bu kategorideki fotoğrafların konuları arasında yer alabilir.

Gazetecilik: Gerek buradaki Gazetecilik kategorisine girebilecek haber fotoğrafları, gerek belgesel fotoğraf (bkz. Belgesel kategorisi), “doğrudan fotoğrafın” kapsamında yer alan, birbiriyle çok karıştırılan, kimilerine göre birbirine benzer görünse de birbirinden farklı iki daldır. Doğrudan fotoğrafta, fotoğrafçı hem çektiği sahnedeki doğal halinde gerçekleşen olaylara müdahale etmez, hem de fotoğrafa teknik müdahalede bulunmaz. Haber fotoğrafları bu özelliklerinin yanında, haber değeri taşıyan ve belirli bir olay üzerine odaklanan fotoğraflardır. Tarafsız şekilde tanıklık eder ancak sosyal bir mesaj iletme hedefi yoktur.

Gece: Gecenin karanlığını ve gece gerçekleşen olayları veya kentlerin, manzaraların, binaların, yaşamın geceyle farklılaşan yüzünü yansıtan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Gezi: Yaşadığınız çevreden farklı yerleri görmek için çıktığınız gezilerde çektiğiniz, bu mekanlardaki farklı görüntüleri, manzaraları, halkları, davranışları, gelenekleri yansıtan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Gökyüzü: Gökyüzünün ve bulutların dramatik bir öğe olarak ağır bastığı veya önemli bir görsel öğe teşkil ettiği fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Gündelik yaşam: Gündelik yaşantınızda tanık olduğunuz olayları ve görüntüleri ve gündelik yaşamı oluşturan öğeleri içeren fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Unutmayın: Gündelik yaşamda karşılaştığımız sıradan görüntüleri bile farklı ve etkileyici bir bakış açısıyla, yüzeyde görünmeyen detayları vurgulayarak, anlamı öne çıkararak sunma şansınız var.

Güzel Sanatlar: Resim, heykel, fotoğraf, Sinema-TV, grafik, seramik gibi sanat dallarından eserleri konu alan, çağrıştıran veya bu sanat eserlerinden öğeleri içeren fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Havacılık / Hava:Hava taşıtlarını veya atmosferik / meteorolojik olayları konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Hayvan: Evcil veya vahşi hayvanları konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Hayvanat bahçesinde veya kontrollü ortamlarda çektiğiniz hayvan fotoğraflarını bu kategoride, doğal ortamında çektiğiniz hayvan fotoğraflarını ise “Yaban hayat” kategorisinde değerlendirmenizi öneririz.

İnsan: Çektiğiniz her tür insan fotoğrafını veya insana ve insan yaşamına ait görüntüleri bu genel başlık altında sunabilirsiniz. Fotoğrafınızın, Portre, Nü, Belgesel gibi daha belirleyici başka bir kategoriye girip girmediğini de kontrol etmenizi öneririz.

Kavramsal: Fotoğrafı çekilen nesnenin kendisinin fotoğrafın ana konusu olmadığı, dış görünüşe bağlı olmayan, yoruma dayalı bir anlam barındıran, izleyenin zihninde belirli bir kavramı uyandırmayı hedefleyen fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Kırsal: Bir ormanda fotoğraf çekerseniz “Doğa” kategorisine uygun bir fotoğraf çekersiniz. Kırsal ise, kentlerin dışında kalan ama hala insan uygarlığına ait olan görüntüleri içerir. Taşradan manzaralar, yayla evleri, çiftlikler, tarımcılık vb. bu kategoriye ait fotoğrafların konularıdır.

Kızıl ötesi: Özel bir efekt yaratmak amacıyla kızıl ötesi (Infrared) filtreler veya kızıl ötesi filmler kullanılarak çektiğiniz veya bilgisayar ortamında aynı etkiyi yaratan özel efektler kullanarak hazırladığınız fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Kurgu: Görünümüne müdahale ettiğiniz veya önceden tasarlayıp düzenlediğiniz (kurguladığınız) sahneleri içeren fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Makro: Makro fotoğraf, bir nesnenin film veya dijital sensör üzerine düşen görüntüsünün, çektiğiniz nesnenin gerçek boyutuna eşit veya daha büyük olduğu fotoğraflara verilen isimdir. Örneğin 22mm çapında bir çiçek, diyagonal uzunluğu 43.3mm olan 35mm bir fotoğraf filminin tamamını dolduruyorsa, 2:1 (2x) makro oranına sahiptir. Bu tanıma uyan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Manzara: Açık havada, geniş bir açıyla uzanan sahnelerin yer aldığı, belli bir nesneye veya yapıya odaklanmaktan çok geniş bir görünüm sunan fotoğraflarınızı bu kategoride değerlendirebilirsiniz. Manzara fotoğrafları doğayı olduğu gibi, kentten bir görünümü de içerebilir.

Mimari: İnsan elinden çıkma binaları, anıtları, yapıları içeren fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Mimari fotoğraflar iç mekan veya dış mekan fotoğrafları olabilir.

Mistik: İnsanüstü, gizemli güçleri, insan algısını zorlayan durum ve olayları, başka dünyalara aitmiş gibi duran görüntüleri veya dini öğeleri konu alan ya da çağrıştıran fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Mizah: İzleyenlerin gülümsemesi veya gülmesini ya da hicivsel bir anlam çıkarmasını hedefleyen fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Moda: Bir giysi veya aksesuarı tanıtmayı veya moda dünyasındaki kişileri yansıtmayı hedefleyen fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Nostaljik: Konusu veya sunum tarzı itibarıyla geçmişe ait çağrışımlar içeren ve daha çok geçmişe duyulan özlemi yansıtan veya geçmişteki bir duruma veya olaya özlem duygusu yaratan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz

Nü: Konusu sadece insan olan, kısmen veya tamamen çıplak insan bedenini veya bedene ait kısımları sanatsal bir düzenleme ve üslupla yansıtan veya ima eden fotoğraflar bu kategoriye girer. Nü fotoğrafın cinsel bir çağrışım içermesi şart değildir ancak mutlaka estetik olmalı, duyguyu bu estetik form üzerinden uyandırmalıdır. Bu unsurlara dikkat edilmeyen fotoğrafların kolayca pornografik veya en hafif şekliyle “ucuz” olarak adlandırılabileceği unutulmamalıdır.

Panoramik: Geniş ve kesintisiz bir açıyla sunulan görüntüleri içeren fotoğraflar bu kategoriye girer. Buradaki “geniş açının” formal bir tanımı olmamakla birlikte, genelde insan gözünün gördüğünden (yatayda 160, dikeyde 75 derece) geniş açılar panoramik olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan APS makina üreticileri, fotoğrafçılıkta panoramayı tanımlamak için en:boy oranı 2:1 veya daha fazla olan fotoğrafları panoramik olarak kabul etmektedir. Bu etki için geniş açılı lenslerle çekilen fotoğraflar bilgisayarda veya basılırken 2:1 veya daha üzeri oranlarla kadrajlanabileceği gibi, aynı eksende kesintisiz olarak çekilmiş birden fazla sayıda fotoğraf birleştirilerek oluşturulmuş veya özel panoramik fotoğraf makinelerle çekilmiş fotoğraflar da panoramik fotoğraf sınıfına girer.

Portre: Bir kişinin görünümünü, ifadesini veya kişiliğini yansıtmayı hedefleyen fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Portre fotoğrafı dendiğinde çok sık “kafa fotoğrafı” veya kafa dahil gövdenin üst tarafı algılanmakla birlikte, portre fotoğraflarında ana unsur seçilen kadrajdan çok bir kişinin özelliklerini yansıtmaktır.

Reklam/Tanıtım: Herhangi bir ürünü, hizmeti veya ticari bir varlığı tanıtmayı ve genel olarak albenili ve bir şekilde sunmayı amaçlayan fotoğraflar bu kategoriye girer. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılarının hedefi bu faaliyetten para kazanmak olmakla birlikte, objektiffoto.com üyeleri herhangi bir maddi kazanç sağlamadıkları ancak bunun dışında reklam ve tanıtım fotoğrafçılarıyla aynı estetik kaygılarla çektikleri fotoğrafları bu kategoride sunabilmektedir.

Sahne: Tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarını konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Soyut: Konularının taşıdığı anlam, soyutlama yoluyla genişletilebilen, nesnelerin görüntüsünden çok bu görüntüleri kullanarak farklı bir izlenim yaratmayı hedefleyen fotoğraflar bu kategoriye girer.

Spor: Eğlence veya sağlık amaçlı spor faaliyetlerini konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Su altı: Su altında çektiğiniz fotoğrafları bu kategoride sunabilirsiniz. Genelde su geçirmez ekipmanlarla deniz, göl, havuz gibi yerlerde çekilen fotoğraflar bu kategoriye girer.

Şehir: Şehir yaşantısına ait mekanları, durumları ve olayları konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Şehirdeki binalar sık sık şehir fotoğraflarına konu olmakla birlikte, bazılarının mimari fotoğraf kategorisine girmesinin daha uygun olacağını unutmayın. Mimari fotoğraflar bir tasarım ve estetiği sunmaya daha fazla odaklanırken, şehir kategorisine dahil edilecek bina fotoğrafları daha genel, mimari estetiğe o kadar odaklanmayan bir görüntü sergilerler.

Taşıt: Ulaştırma araçlarını, kullanım şekillerini, hayatımızdaki yerini konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Teknolojik: Teknoloji ürün ve hizmetlerini ve teknolojinin hayatımızdaki yerini konu alan fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz.

Yaban Hayat: İnsan müdahalesinden mümkün olduğunca uzak kalmış, vahşi doğaya ait görüntüleri bu kategoride sunabilirsiniz. Genelde doğal ortamlarındaki hayvanlar ve bitkiler bu kategorinin konusunu oluşturmakla birlikte, yaban hayatın bulunduğu dağ, göl gibi mekanlar da sık sık bu tür fotoğraflara konu edilirler. Bu tür fotoğraflar için Doğa kategorisi daha uygun olabilir. Evcil hayvanların ve doğal ortamlarının dışında (hayvanat bahçesinde) görüntülediğiniz vahşi hayvanların fotoğraflarını ise Hayvan kategorisinde değerlendirmenizi öneririz.

Yiyecek: Mutfak ve yemek kültürüne ait görüntüleri içeren fotoğraflarınızı bu kategoride sunabilirsiniz. Bir meyve veya sebzeyi işlenmemiş ve durağan bir biçimde sergileyen fotoğraflarınız için “Durağan / Cisim” kategorisini de tercih edebilirsiniz.

 


« Geri Dön

Sıkça Sorulan Sorular
» Üyeliğimi Sildim Tekrardan Aktif Etmek İstiyorum
» Üye Seçimleri Sayfası nasıl seçiliyor?
» Puanlama sistemi nasıl çalışıyor?
» Günün fotoğrafçısı ve fotoğrafları nasıl seçiliyor?
» Neden istediğim kadar fotoğraf yükleme izin verilmiyor?
» Günün En Beğenilen fotoğrafı ne demek? nasıl seçiliyor?
» Fotoğrafım Anasayfaya çıkmayı hakettiği halde neden Anasayfaya seçilmedi?
» Yorum (eleştiri) puanı nedir, nasıl yorum yazmam gerekiyor?
» Neden genel puanım bazen düşüp bazen yükseliyorr?
» Fotoğrafım neden sildindi?
» Üye olmuş ama hiç aktif olmayan üyeler var bunlar feyk mi ? Bunlara ne gibi önlem almayı düşünüyorsu
» Fotoğrafa yazılan yorumları nasıl takip edebilirim ?
» Günün Yorumu ve Yorumcusu nasıl seçiliyor?
» Siteye giriş yapamıyorum? Hata veriyor ne yapmalıyım?
» Sitenizden mail alamıyorum! ne yapmalıyım?
» Kullanıcı yasaklama ne demek? Nasıl aktif ederim?
» Fotoğraflara neye göre puan vereceğim?
» Fotoğraflarımı yüklerken kategori seçiminde neleri göz önünde bulundurmalıyım?
» Ekipmanım listede yer almıyor, ne yapmalıyım?
» Başarısız, kalitesiz fotoğrafları neden silmiyorsunuz?
» Kullanıcılar bölümünde aradığım kullanıcıyı nasıl bulabilirim?
» Üyeliğimi silmek istiyorum, nasıl yapacağım?
» Fotoğraflarımda EXIF bilgileri çıkmıyor, neden?
» Neden büyük harf (CAPS LOCK) kullanmadan yazmak gerekiyor?
» Üyelerin fotoğraflarını silip yeniden yüklemeleri ya da tamamen silmeleri yasaklanamaz mı?
» Neden kullanıcı puanım nedensiz yere düşüyor?
» Üye ismimi, kullanici adimi değiştiremiyorum nasil degistirebilirim?
» Başka bir Fotografturk.com üyesi beni yasaklamış. Bu ne anlama geliyor?
» Foruma nasil fotograf ekliyebilirim?
» Siteye nasıl üye olabilirim?
» Forum, Fotograflar ve diğer bölümler arasında geçişlerde sistem şifre soruyor. Neden?
» Kategori kapak fotografi nedir?, secilme kriterleri nelerdir?
» Sanal galerim neden görünmüyor, gold üyelerde neden görünüyor
» Bugün eklenen veya dün eklenen fotograflarin hepsini nasil görebilirim?
» Siteden ciktigim halde neden hala online görünüyorum?
» İletişime soru sordum, neden hala cevap gelmiyor?
» Çalıntı Fotoğraf Şüphesi var, Fotoğrafi neden silmiyorsunuz?
» Fotoğrafımı Yoruma ve Puana nasıl kapatabilirim?
» BBCode Nedir ?
» Sponsor Fotoğrafı nedir?
Fotoğraf Türk
Hakkımızda
Kadromuz
Reklam
Görüş ve Öneriler
İletişim
Yardım
Kurallar
Kullanma Kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Tüm Yardım Konuları
Ekran Kalibrasyonu
Copyright © 2018 Fotografturk.com Her Hakkı Saklıdır
Fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Fotoğraf Türk de paylaşılan fotoğraflar 3. şahıslar tarafından ticari amaçlı kullanılamaz.